Az adatkezelés fogalma

Az adatkezelés fogalma az adatkezelési törvény szerves részét képezi, pontos leírását abban találjuk meg. A definiálásból egyértelműen látszik, hogy az adatkezelés fogalma magába foglalja az adatokon végzett műveletek teljes körét - a gyűjtéstől, a tároláson át, a továbbítást, a zárolást és még a további felhasználás megakadályozását is beleértve. Miért volt szükség az adatkezelés fogalmának törvénybe foglalására és mit jelent az adatkezelés fogalma a gyakorlatban? Ezt most mind megtudhatja ...

 

Adatkezelés fogalma 01. – avagy miért van szükség adatkezelésre

 

Az elmúlt évtizedekben az adatkezelés fogalma egyre nagyobb szerepet kapott, hiszen napjainkban az adatáramlás felgyorsult és megtöbbszöröződött. Az információkat elektronikusan állítják elő és tárolják – ez azonban egyben jelent előnyt és veszélyt is. Előnye, hogy akár nagyobb adatmennyiséget is kisebb helyen lehet tárolni, könnyebben lehet kezelni, de így egyben sokkal sérülékenyebbé is váltak az olyan fontos információk, mint cége belső adatai. Mit jelent, hogy sérülékenyebbek és milyen veszélyek fenyegetik adatait?

 

Adatkezelés fogalma 02. – avagy milyen veszély fenyegeti az adatokat

 

Ön bosszankodott már azon, hogy nem mentett le egy dokumentumot és így elveszett több órányi munkája? Gondoljon csak bele, mennyit veszítene, ha összes korábbi információja elveszne, vagy konkurenciája kezébe kerülne? A sérüléstől a teljes megsemmisülésig számtalan veszély fenyegeti az adatokat – főleg, ha illetéktelen kezekbe kerülnek. Ezt tudja megelőzni megfelelő adatkezeléssel.

 

Az adatkezelés fogalma az adatok szakszerű és biztonságos kezelését is magába foglalja.  A mai technikai megoldásokhoz illeszkedve az adatkezelésnek fejlődnie kellett – azonban az alapvető célja nem változott, az továbbra is az adatok szakszerű kezelése és így azoknak a megóvása.

 

Az adatkezelés fogalma a gyakorlatban

 

Az adatkezelés elsődleges célja az adatok megóvása. A megfelelő adatkezeléssel pedig elkerülhető az adatvesztés és a törvényben foglalt kötelezettségek is megvalósíthatók. Az adatkezelés fogalmával és azok gyakorlatban való alkalmazásával ez válik elérhetővé.

Az adatkezelés fogalmáról bővebb tájékoztatásért, vagy a vállalkozásához illő adatkezelési megoldásért lépjen velünk kapcsolatba. Még addig tegye meg a szükséges lépéseket az adatkezelés terén, amíg még nem késő.

 

Jó tudni - adatkezelés fogalma törvénybe iktatva

 

Az adatkezelés fogalmának pontos tisztázására, meghatározására megalkották az 1992. évi LXIII. Törvényt, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A fejlődésnek köszönhetően azonban szükségessé vált az adatkezelés fogalmának finomítása, bővítése és egyben a törvény módosítása is. Így napjainkban már a 2011. évi CXII. Törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról foglalja magában az adatkezelés fogalmát

 

 

Ajánlatot kérek Kérdésem van

ingyen hívó
A Docutar Önnel együttműködve fejleszti ki a legmegfelelőbb megoldást. Segítségünkkel a vállalat egyedi igényei szerint határozhatja meg szolgáltatásunkat. Személyre szabott ajánlatot kérek