Adatvédelmi tájékoztató és hozzájárulás

Köszönjük, hogy meglátogatta a DocuTár Iratrendező és Tároló, Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: DocuTár) honlapját! Kérjük, mielőtt a kapcsolatfelvétel érdekében üzenetet küld nekünk, figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót!

Ön az üzenetküldéshez kapcsolódó személyes adatai (neve, e-mailcíme, valamint telefonszáma) megadásával önkéntes, egyértelmű,előzetes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DocuTár, mint adatkezelő a fent megjelölt személyes adatait a potenciális ügyfelekről szóló nyilvántartásában rögzítse, ott tárolja, valamint a fent megjelölt személyes adatokat közvetlen ügyfélszerzés (direkt marketing) céljára - ide értve az elektronikus levelezés vagy telefonhívás útján közölt figyelemfelhívó promóciót, ajánlatot, reklámot, ügyfélkapcsolat felvételét és fenntartását - felhasználja. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldését megelőzően, a jelen adatvédelmi tájékoztató és hozzájárulás elfogadásával ad meg részünkre.

A fent megjelölt személyes adatokat kizárólag a DocuTár kezelheti, a DocuTár adatfeldolgozásra kizárólag anyavállalatát, az Iron Mountain Magyarország Kft.-t (Cg. 01-09-364901) veheti igénybe. A személyes adatok csak a jelen hozzájárulásban megjelölt célra és kizárólag visszavonásáig kezelhetők. Ön a jelen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a DocuTár valamennyi, fent megjelölt személyes adatát nyilvántartásából haladéktalanul és visszaállíthatatlan módon törli.

Hozzájáruló nyilatkozatát eltérő tájékoztatás hiányában az alábbi elérhetőségek bármelyikén visszavonhatja:

postacím: DocuTár Iratrendező és Tároló, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1093 Budapest, Czuczor utca 10. V. emelet
Tóth Eszter belső adatvédelmi felelős figyelmébe
e-mail: eszter.toth@emea.ironmountain.com

Tájékoztatjuk, hogy a fenti elérhetőségeken nem csupán az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát vonhatja vissza, de egyben lehetősége van arra is, hogy személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérjen, adatai helyesbítését kérje, vagy egyébként az adatkezelést kifogásolja, vagy a kezelt adatok törlését, zárolását követelje meg. A fenti esetekben a DocuTár az Ön kérésének 30 napon belül eleget tesz, és erről Önt értesíti.

Amennyiben a DocuTár személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben jogorvoslatot kíván igénybe venni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal. A Hatóság elérhetősége:

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
internet: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy a DocuTár jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelése szerepel a hatóság adatvédelmi nyilvántartásában NAIH-57281/2012. nyilvántartási szám alatt.

ingyen hívó
A Docutar Önnel együttműködve fejleszti ki a legmegfelelőbb megoldást. Segítségünkkel a vállalat egyedi igényei szerint határozhatja meg szolgáltatásunkat. Személyre szabott ajánlatot kérek