Adatkezelés

Adatkezelés
Adatkezelés

Adatkezelés? Igen. Vállalkozása adatai nagy értéket képviselnek. Megfelelő adatkezelés nélkül pedig ezek az adatok sérülhetnek, elveszhetnek, vagy akár illetéktelenek számára is elérhetővé válhatnak. Kerülje el a kellemetlenségeket, gondoljon a jövőre és óvja meg Ön is adatait.

Válassza a  minőségi adatkezelést, amely megóvja az adatvesztés okozat károktól és természetesen a szabályozásoknak is garantáltan megfelel. Tudjon meg többet a minőségi adatkezelésről, vagy kérjen személyes tájékoztatást és igényeihez illő ajánlatot szakértőinktől.

 

A vállalkozások esetében az adatoknak nagy értéke van. Hiszen ezek az adatok alkotják a mindennapi teendők és a stratégiai döntések alapját. Az adatkezelés arról gondoskodik, hogy ezek az adatok mindig biztonságban legyenek – megfelelően legyenek kezelve és tárolva - mégis szükség esetén gyorsan és kényelmesen elérhetők legyenek.

Az Ön vállalkozását nem fenyegeti egy baleset vagy esetleg szándékos rongálás okozta adatvesztés? Biztos benne, hogy az alkalmazott adatkezeléssel tökéletes biztonságban tudhatja vállalkozása bizalmas adatait?

 

Ismerje meg a szakszerű adatkezelést lépésről-lépésre és tapasztalja annak előnyeit Ön is.

 

 

Egy szakértő partner az adatkezelést az első lépéstől az utolsóig kézben tartja. De miből is áll mindez?

  • ez minden esetben az adatok szakszerű gyűjtésével kezdődik. Már itt is fontos szem előtt tartani a törvényi szabályozást, hiszen az érintetteket tájékoztatni kell az adatgyűjtésről, arról, hogy az eljárás keretén belül milyen adatok és milyen célból lesznek tárolva.
  • magában foglalja a gyűjtött adatok szakszerű tárolását. Ez egyaránt kiterjed az adatok fizikai és elektronikus védelmére, továbbá arra, hogy az adott információk szükség esetén könnyen visszakereshetők legyenek.
  • az adatkezelés egészen a megsemmisítésig terjed. Könnyen előfordulhat, hogy idővel felhalmozódhatnak olyan adatok, amelyekre már nincs szükség a vállalkozásban. Az adatvédelem azonban ezekre az adatokra is kiterjed. Ilyen esetekben ugyanis biztosítani kell a szakszerű, garantáltan visszaállíthatatlan megsemmisítését az adatoknak.
  • +1 az adatkezelés keretén belül kiemelten fontos biztosítani azt, hogy az adatok további felhasználásra ne legyenek elérhetőek – vagyis illetéktelenektől védve legyenek.

A fent említett teendők az adatkezelés alapját képezik annaks keretén belül – főleg a speciális követelményeket támasztó szakterületeken - még számtalan témával lehet foglalkozni. A részletekért keresse szakértőnket, vagy tegye meg az első lépést és ismerje meg a személyre szabott megoldásainkat.

 

Adatkezelési megoldások az Ön igényeihez igazítva

 

Partnerünkként az adatkezelési szolgáltatásunk keretén belül adatai garantáltan biztonságba kerülnek – úgy, hogy még adatkezelési szakemberré sem kell válnia és páncéltermet sem kell építenie, elég, ha felveszi velünk a kapcsolatot. Válasszon személyre szabott megoldást.

 

 

Ajánlatot kérek Kérdésem van

 


Mit takar az adatkezelés fogalma?

 

Az adatkezelés fogalma az adatkezelési törvény szerves részét képezi, pontos leírását abban találjuk meg. A definiálásból egyértelműen látszik, hogy az magába foglalja az adatokon végzett műveletek teljes körét - a gyűjtéstől, a tároláson át, a továbbítást, a zárolást és még a további felhasználás megakadályozását is beleértve. Miért volt szükség az adatkezelés fogalmának törvénybe foglalására és mit jelent az adatkezelés fogalma a gyakorlatban? Ezt most mind megtudhatja ...

Mit mond az adatkezelési törvény?

 

Az adatkezelés fogalmának pontos tisztázására, meghatározására megalkották az 1992. évi LXIII. Törvényt, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A fejlődésnek köszönhetően azonban szükségessé vált a fogalmának finomítása, bővítése és egyben a törvény módosítása is. Így napjainkban már a 2011. évi CXII. Törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról foglalja magában az adatkezelés fogalmát

 

Miért van szükség adatkezelésre?

 

Az elmúlt évtizedekben az adatkezelés fogalma egyre nagyobb szerepet kapott, hiszen napjainkban az adatáramlás felgyorsult és megtöbbszöröződött. Az információkat elektronikusan állítják elő és tárolják – ez azonban egyben jelent előnyt és veszélyt is. Előnye, hogy akár nagyobb adatmennyiséget is kisebb helyen lehet tárolni, könnyebben lehet kezelni, de így egyben sokkal sérülékenyebbé is váltak az olyan fontos információk, mint cége belső adatai. Mit jelent, hogy sérülékenyebbek és milyen veszélyek fenyegetik adatait?

 

Milyen veszély fenyegeti az adatainkat?

 

Ön bosszankodott már azon, hogy nem mentett le egy dokumentumot és így elveszett több órányi munkája? Gondoljon csak bele, mennyit veszítene, ha összes korábbi információja elveszne, vagy konkurenciája kezébe kerülne? A sérüléstől a teljes megsemmisülésig számtalan veszély fenyegeti az adatokat – főleg, ha illetéktelen kezekbe kerülnek. Ezt tudja megelőzni megfelelő adatkezeléssel.

 

Az adatkezelés fogalma az adatok szakszerű és biztonságos kezelését is magába foglalja. A mai technikai megoldásokhoz illeszkedve az adatkezelésnek fejlődnie kellett – azonban az alapvető célja nem változott, az továbbra is az adatok szakszerű kezelése és így azoknak a megóvása.

 

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

 

Az adatkezelés elsődleges célja az adatok megóvása. Segítségével elkerülhető az adatvesztés és a törvényben foglalt kötelezettségek is megvalósíthatók. Az adatkezelés fogalmával és azok gyakorlatban való alkalmazásával ez válik elérhetővé.

Az adatkezelés fogalmáról bővebb tájékoztatásért, vagy a vállalkozásához illő adatkezelési megoldásért lépjen velünk kapcsolatba. Még addig tegye meg a szükséges lépéseket, amíg még nem késő.


 

Ajánlatot kérek Kérdésem van

 

Amennyiben nem konkrétan az adatkezelés érdekli, hanem adatmentés illetve biztonságos adattárolás Budapest környékén, akkor keresse fel a DOCUTÁR Iratrendező és Tároló, Szolgáltató Kft.-t.

Adatkezelési szabályzat

Mi az az adatkezelési szabályzat? Szüksége van-e Önnek ilyen szabályzatra? Mit kell magába foglalnia? Az adatkezelési szabályzattal kapcsolatban számtalan kérdés merülhet fel. Ön mindegyik kérdésre tudja a választ?
Részletek

Adatvédelmi szabályzat

Cégünk szigorú adatvédelmi szabályzat betartása mellett végzi adatkezelési tevékenységét. Bővebb tájékoztatás érdekében látogasson el aloldalunkra.
Részletek